Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 20 februari 2017  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2017

 

 

Planning "Ons Bondsblad" 2017 onder voorbehoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturen per mail naar: onsbondsblad@ncbd.nl, graag met lettertype Arial 12 punten!

Redaktieadres: “Ons Bondsblad, Vervoornstraat 64, 3882 XP Putten

Aanlevervoorwaarden

Dit zijn de data waarop wij graag uw afdelingsnieuws, foto’s en alle ander soort nieuws van u willen ontvangen om het in het eerstvolgend Bondsblad te plaatsen. Deze data zijn uiterste inzenddata, eerder mag altijd maar na deze data worden de berichten niet in het eerstvolgend maar het daaropvolgend Bondsblad geplaatst.

Wij verzoeken u het volgende aan te houden;

1. de berichten én de foto’s apart van elkaar te versturen!  

2. de tekst gewoon achter elkaar te typen, dus niet opmaken!! (dus géén foto’s tussen de tekst!!)

3. gebruik lettertype Arial, lettergrootte 12!

Dit is voor ons de makkelijkste manier om uw tekst in het Bondsblad te verwerken.

Zoals gebruikelijk krijgen de dominees/voorgangers enkele dagen meer tijd om hun berichten in te sturen in verband met het up to date houden van hun nieuws.

 

Nummer:

Uiterste inzendddatum

Verschijningsdatum

 

Februari-nummer

30 januari 2017

17 februari 2017

April-nummer

3 april 2017

21 april 2017

Juni-nummer

29 mei 2017

16 juni 2017

Aug/Sept.nr

21 augustus 2017

9 september 2017

Oktober-nummer

16 oktober 2017

4 november 2017

December-nummer

27 november 2017

16 december 2017