Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 04 januari 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

 

Planning "Ons Bondsblad" 2019

 

 

 

 

 

 

 

 


Sturen per mail naar: onsbondsblad@ncbd.nl,
graag met lettertype Arial 12 punten!

Redaktieadres: “Ons Bondsblad, Vervoornstraat 64, 3882 XP Putten

Aanlevervoorwaarden

Dit zijn de data waarop wij graag uw afdelingsnieuws, foto’s en alle ander soort nieuws van u willen ontvangen om het in het eerstvolgend Bondsblad te plaatsen. Deze data zijn uiterste inzenddata, eerder mag altijd maar na deze data worden de berichten niet in het eerstvolgend maar het daaropvolgend Bondsblad geplaatst.

Wij verzoeken u het volgende aan te houden;

1. de berichten én de foto’s apart van elkaar te versturen!  

2. de tekst gewoon achter elkaar te typen, dus niet opmaken!! (dus géén foto’s tussen de tekst!!)

3. gebruik lettertype Arial, lettergrootte 12!

Dit is voor ons de makkelijkste manier om uw tekst in het Bondsblad te verwerken.

Zoals gebruikelijk krijgen de dominees/voorgangers enkele dagen meer tijd om hun berichten in te sturen in verband met het up to date houden van hun nieuws.

 

Nummer:

Uiterste inzendddatum

Verschijningsdatum

 

Februari-nummer

21 januari 2019

9 februari 2019

April-nummer

18 maart 2019

6 april 2019

Juni-nummer

20 mei 2019

8 juni 2019

Oktober-nummer

15 september 2019

5 oktober 2019

Kerstnummer

24 november 2019

14 december 2019

AANLEVERVOORWAARDEN VOOR KOPIJ INZENDEN VOOR ONS BONDSBLAD