Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 04 januari 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

 

Planning "Ons Bondsblad" 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturen per mail naar: onsbondsblad@ncbd.nl, graag met lettertype Arial 12 punten!

Redaktieadres: “Ons Bondsblad, Vervoornstraat 64, 3882 XP Putten

Aanlevervoorwaarden

Dit zijn de data waarop wij graag uw afdelingsnieuws, foto’s en alle ander soort nieuws van u willen ontvangen om het in het eerstvolgend Bondsblad te plaatsen. Deze data zijn uiterste inzenddata, eerder mag altijd maar na deze data worden de berichten niet in het eerstvolgend maar het daaropvolgend Bondsblad geplaatst.

Wij verzoeken u het volgende aan te houden;

1. de berichten én de foto’s apart van elkaar te versturen!  

2. de tekst gewoon achter elkaar te typen, dus niet opmaken!! (dus géén foto’s tussen de tekst!!)

3. gebruik lettertype Arial, lettergrootte 12!

Dit is voor ons de makkelijkste manier om uw tekst in het Bondsblad te verwerken.

Zoals gebruikelijk krijgen de dominees/voorgangers enkele dagen meer tijd om hun berichten in te sturen in verband met het up to date houden van hun nieuws.

 

Nummer:

Uiterste inzendddatum

Verschijningsdatum

 

Februari-nummer

22 januari 2018

10 februari 2018

April-nummer

19 maart 2018

7 april 2018

Juni-nummer

21 mei 2018

9 juni 2018

Aug/sept.nr

13 augustus 2018

1 september 2018

Okt./nov.nummer

15 oktober 2018

3 november 2018

Kerstnummer

3 december 2018

22 december 2018

AANLEVERVOORWAARDEN VOOR KOPIJ INZENDEN VOOR ONS BONDSBLAD