Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 01 januari 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Contact

Nederlandse Christelijke Bond van Doven

Opgericht op 02-05-1940

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 40119724

SIN / fiscaal nummer ANBI : 806217856

 

Postadres:

NCBD

Gallencamp 21

4003 GT Tiel

 

e-mail: info@ncbd.nl

Internet: www.ncbd.nl

Rekeningnummer: NL47 INGB 0000 392703 ten name van Ned.Christelijke Bond van Doven te Zuilichem

IBAN: NL47INGB0000392703; BIC:INGBNL2A