Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 12 december 2017  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2017

 

Steun ons ook!

info in engels

Het bestuur van de NCBD heet u welkom op onze de site.

De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven. 

 

 

Nieuws

*  Bondslied en 5 videofilms

*  Fotoalbum: Bondsreis naar Lieflijk Kirchberg - Oostenrijk

*  Foto’s van stadswandeling in oud Delft op 14 juni 2017

*  Foto’s van vrijwilligersdag op 24 mei in Renswoude

*  Foto’s van Bondsdag op 13 mei in Leerdam

*  Foto’s van ALV op 18 maart 2017 in Rotterdam

*  Fotoalbum: Streekdag op 22 oktober 2016 in Hoogeveen

*  Nieuwe NCBD project 2016 - 2018

*  Nieuws over onze leden

*  Algemeen nieuws

*  Planning "Ons Bondsblad" 2017

Belangrijke agenda in 2018 - 1e halfjaar

*  zaterdag 10 maart (ochtend) ALV in Ede

*  zaterdag 10 maart (middag)

   afscheid Jan Bloemkolk als bondsvoorzitter

*  zaterdag 21 april : Christelijke Doven Dag    (CDD) in Ede

*  zaterdag 12 mei: bondsdag in Barneveld

*  dinsdag 5 juni: excursie stadscentrum Utrecht

 

In een oogopslag

Afd. Almelo: 6 januari en 3 februari 2018

Afd. Dordrecht: 16 december en 3 februari 2018

Afd. Ede: 4 februari en 8 april 2018

Afd. Goes: 16 december

Afd. Gorinchem: 16 december en 6 januari 2018

Afd. Hoogeveen: 16 december en 27 januari 2018

Afd. Leiden: 7 februari 2018

Afd. Oldebroek: 16 december en 20 januari 2018

Afd. Rotterdam: 16 december

Afd. Voorburg: 19 december en 16 januari 2018

VACATURE VOORZITTER

Zie uitgebreid informatie

Bondsreizen

Nieuwe bondsreis 2018

Bondslied

Op de komende ALV op 10 maart 2018 gaan we stemmen of er een meerderheid is om het huidige bondslied van dhr. van Mastrigt te vervangen door een meer eigentijds lied.

Hiertoe zijn 5 inzendingen (zie de filmpjes) binnengekomen.

GOED NIEUWS

Beste leden, wij hebben heel goed bericht: tijdens een consultatieve bijeenkomst (afgelopen zaterdag in Woerden) met de afdelingen hebben wij een aantal personen bereid gevonden zich op de komende ALV (op zaterdag 10 maart 2018 in Ede) beschikbaar te stellen voor het bestuur.

Voor de twee aftredende bestuursleden (voorzitter Jan Bloemkolk en bestuurslid Hans Maljers) zijn kandidaten gevonden die tot het bestuur willen toetreden. En daar zijn wij bijzonder blij mee.

Meer nieuws hierover volgt via de afdelingen en in Ons Bondsblad.

 

CDD - poster - 21 april 2018.pdf

Dit is een voorbeeld

In navolging op vorige 'landdag' vond op zaterdag 9 december 2017 in Amersfoort de landdag van Dovenschap plaats. Die bijeenkomst was bedoeld voor de Aangesloten Organisaties (AO's). Helaas konden niet alle AO's aanwezig zijn.

De NCBD was er wel bij en werd vertegenwoordigd door Hans Maljers en Barry Vogelaar. Zoals het filmpje aangeeft vonden de aanwezigen het een nuttige bijeenkomst omdat er veel gelegenheid was tot onderling contact en uitwisseling van ervaringen.