Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 20 februari 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Het bestuur van de NCBD wenst alle haar leden een gezond 2018 toe.

Wij hopen velen van u te zien op de Algemene Ledenvergadering (de ALV) die gehouden zal worden op zaterdagochtend 10 maart 2018 in “de Meerpaal” in Ede.

Het programma zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Het gaat beslist een bijzondere ochtend worden:

- het bestuur stelt de keuze van een nieuw   bondslied voor.

- twee bestuursleden (Jan Bloemkolk en Hans   Maljers) zullen afscheid nemen

- we gaan een nieuwe voorzitter en penningmeester   kiezen

In zaterdag 21 april 2018 hebben wij -samen met een aantal zusterorganisaties- in de Gelderhorst in Ede de Christelijke Doven Dag. Zie de affiche.

Ook hier zal het programma binnenkort bekend worden gemaakt.

De jaarlijkse bondsdag zal worden gehouden op zaterdag 12 mei 2018 in de Veluwehal in Barneveld. U kunt zich nu al opgeven voor deze dag via bondsdag@ncbd.nl Het programma komt te staan in Ons Bondsblad januari/februari.

Wie komend najaar met de NCBD op vakantie wil gaan: lees het schitterende reisprogramma. Als u mee wilt, wacht niet te lang met aanmelden want het aantal plaatsen is niet onbeperkt.

                                 Met een hartelijke groet,

                                 Jan M.Bloemkolk,

                                  bondsvoorzitter

Steun ons ook!

info in engels

Het bestuur van de NCBD heet u welkom op onze de site.

De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven. 

 

 

Nieuws

*  ALV op 10 maart 2018 in Ede

*  Bondsdag op 12 mei 2018

*  Bondslied en 5 videofilms

*  Nieuwe NCBD project 2016 -     2018

*  Nieuws over onze leden

*  Algemeen nieuws

*  deadlines OBB 2018

 

VACATURE VOORZITTER

Zie uitgebreid informatie

Bondsreizen

Bondsreis 2018 gaat niet door, wij zoeken naar een alternatief!

Bondslied
CDD - poster - a4 definitief 2 februari 2018.pdf

Dit is een voorbeeld

In een oogopslag 2018

Afd. Almelo: 3 maart en 7 april

Afd. Dordrecht: 3 maart en 7 april

Afd. Ede: 8 april en 3 juni

Afd. Goes: 15 december

Afd. Gorinchem: 3 maart en 7 april

Afd. Hoogeveen: 24 februari en 24 maart

Afd. Leiden:  

Afd. Oldebroek: 17 maart en 14 april

Afd. Rotterdam: 17 maart en 21 april

Afd. Voorburg: 20 maart en 17 april

Belangrijke agenda in 2018

1e halfjaar

* zaterdag 10 maart (ochtend) ALV in Ede

* zaterdag 10 maart (middag) afscheid    Jan Bloemkolk als bondsvoorzitter

* zaterdag 21 april: Christelijke Doven    Dag (CDD) in Ede

* zaterdag 12 mei: bondsdag in Barneveld

* dinsdag 5 juni: excursie stadscentrum    Utrecht

 

Op de komende ALV op 10 maart 2018 gaan we stemmen of er een meerderheid is om het huidige bondslied van dhr. van Mastrigt te vervangen door een meer eigentijds lied.

Hiertoe zijn 5 inzendingen (zie de filmpjes) binnengekomen.

Algemeen Ledenvergadering

Algemene Leden Vergadering op 10 maart 2018 in de Meerpaal te Ede klik op agenda

NCBD Kerstkaart 2017.jpg