Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 01 januari 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

VACATURE VOORZITTER

De NCBD is een landelijke vrijwilligersorganisatie voor belangenbehartiging van

christelijke doven. De vereniging bestaat al 76 jaar en heeft een 5-hoofdig bestuur,

bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden.

 

Bondsvoorzitter Jan Bloemkolk heeft aangegeven tijdens de ALV 2018 zich niet

herkiesbaar te stellen. Wij zoeken nu iemand (m/v) die volgend jaar met de huidige

voorzitter wil meelopen om zo in voorjaar'18 klaar te zijn om het stokje over te nemen.

 

In grote lijnen noemen wij de primaire taken van de voorzitter:

* leidt daadkrachtig, doelgericht en inspirerend de bestuursvergaderingen,

   algemene ALV en bijzondere ledenvergaderingen

* bepaalt samen met de leden de toekomstvisie   

* stimuleert waar nodig de overige bestuursleden

* zorgt voor een goede taakverdeling

* bevordert de samenhang binnen de NCBD

* contacten leggen/onderhouden met externe instanties

 

Iets voor jou?

Voor meer informatie en een afspraak voor een oriënterend gesprek kan je contact

opnemen met de huidige voorzitter (e-mail: jan.bloemkolk@ncbd.nl)