Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 02 januari 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Tijdens de NCBD-bondsdag (op zaterdag 30 april 2016 in Boskoop) hebben de aanwezige leden ten aanzien van de Gelderhorst gepleit voor

* een snelle en doofvriendelijke oplossing voor het bestuurlijk conflict

en

* spoedige realisatie van de nieuwbouwplannen (gezien de groeiende wachtlijsten)

Ruim 80 personen hebben de petitie ondertekend, welke op dinsdagochtend 3 mei door bondsvoorzitter Jan Bloemkolk is aangeboden aan GH-bestuurder (= algemeen directeur) Jan Tempelaar, in bijzijn van een delegatie van medewerkers, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

De NCBD (opgericht in 1940) heeft aan de wieg gestaan van Dovenvreugd in Baarn, welke de voorloper was van latere GH-vestigingen in Ede.

Sindsdien is er steeds een hechte relatie tussen de NCBD en de Gelderhorst.

Vandaar deze steunbetuiging door de leden van de NCBD.

 

KORT VERSLAG

DEBAT INZAKE VN-VERDRAG I/Z RECHTEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING.

Ons bestuurslid Hans Maljers was op donderdagmiddag 14 januari samen met een tiental anderen, waaronder het bestuur van Dovenschap, in Den Haag aanwezig bij de behandeling in de Tweede Kamer.  Vanaf de publieke tribune volgde hij het debat.

Want ook de NCBD hoopt dat het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking (waaronder dus ook doven) er eindelijk doorheen komt.

Nederland is namelijk één van de weinige landen in de wereld die dit Verdrag nog niet heeft geratificeerd.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft gereageerd op alle moties op één na, notabene die voor doven van groot belang is. Linda Voortman van Groen Links heeft een motie ingediend: zij wil dat de politieke debatten goed toegankelijk worden voor doven, plotsdoven en slechthorenden, dus met ondertiteling en gebarentaal.

Op dinsdag 19 januari komt dit onderwerp terug in de Tweede Kamer.en zal er over de wetsvoorstellen en amendementen worden gestemd.

Wordt vervolgd....

 

ALV Dovenschap 2 juli 2016

Namens de NCBD waren Jan Bloemkolk en Hans Maljers gisteren in Utrecht aanwezig op de ALV van Dovenschap. Het bestuur van Dovenschap heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de bereikte zaken, en over de toekomst-plannen.

Eva Westerhof en Dennis Hoogeveen zijn niet langer bestuursleden maar zullen zich in een andere rol blijven inzetten voor Dovenschap. Sinds gisteren is Corrie Tijsseling de nieuwe voorzitter, voorlopig voor één jaar. Op de volgende ALV op 5 november in Leeuwarden zijn er bestuurs-verkiezingen en zullen -hopelijk- een secretaris en penningmeester worden benoemd.

In de wandelgang hebben wij vernomen dat Frido (Leeuwarden) serieus overweegt zich kandidaat zal stellen voor WDD 2018.

Het bestuur Dovenschap nam afgelopen zaterdagmiddag 10 juni tijdens het Dovenparlement in Utrecht afscheid van voorzitter Corrie Tijsseling; zij werd opgevolgd door Iris Wijnen.

Ook de NCBD-delegatie heeft Corrie bedankt voor haar inzet en voor de prettige samenwerking.

WDD 2017 zal (tegelijk) worden gehouden op 3 plaatsen: in de dovenclubhuizen in Amsterdam, Groningen en Rotterdam

WDD 2018 zal plaatsvinden in Leeuwarden.

In navolging op vorige 'landdag' vond op zaterdag 9 december 2017 in Amersfoort de landdag van Dovenschap plaats. Die bijeenkomst was bedoeld voor de Aangesloten Organisaties (AO's). Helaas konden niet alle AO's aanwezig zijn.

De NCBD was er wel bij en werd vertegenwoordigd door Hans Maljers en Barry Vogelaar. Zoals het filmpje aangeeft vonden de aanwezigen het een nuttige bijeenkomst omdat er veel gelegenheid was tot onderling contact en uitwisseling van ervaringen.

Interessante interviewen met DCFY (Deaf Christen uth) en Jan Bloemkolk ivm zijn 50 jarige bestuurlidFellouw Yo-zijn van NCBD