Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 02 januari 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Ter gelegenheid van haar afscheid als ouderling van de Interkerkelijk Dovenpastoraat in Groningen ontving gisteren, zondag 19 juni, ons lid Grietje Bouma - Lingbeek van de burgemeester van de gemeente Groningen een koninklijke onderscheiding.

Grietje Bouma heeft zich gedurende 25 jaar met hart en ziel bezig gehouden met haar taken binnen de provinciale IC voor doven.

Door de heer Peter den Oudsten, burgervader, werd haar de versierselen behorende bij Lid van Verdienste in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

De NCBD feliciteert Grietje van harte met deze onderscheiding.

Jan M.Bloemkolk, bondsvoorzitter  

 

75 jaar dovenkerk Leiden

Op zondagochtend 2 oktober vond in de Scheppingskerk in Leiderdorp een feestelijke dienst plaats vanwege 75jaar (1941 - 2016) dovenkerk Leiden.

Na de kerkdienst, geleid door ds. Van Dijke, werd aan het oudste lid Koos Vreeswijk een zilveren kannetje aangeboden.

De burgemeester van Leiderdorp was ook aanwezig. Zij had een verrassing in petto voor de voorzitter van de IC, de heer Joop Bakker. Omdat hij 25 jaar in functie is werd hij geridderd in de orde van Oranje Nassau.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

Het bestuur van de NCBD werd vertegenwoordigd door Rudi Duffels, voorzitter van de afdeling Voorburg.

Afgelopen zaterdag (22 oktober) vond de NCBD-streekdag plaats in Hoogeveen.   

De opkomst was aardig: ca. 30-35 personen kwamen naar het clubhuis de Gebarenkorf.

Aan het spel hebben 7 afdelingen deelgenomen: Almelo, Ede, Gorkum, Hoogeveen, Oldenbroek, Rotterdam en Voorburg.

Het spel op zich was erg simpel, maar ongelofelijk hilarisch, waardoor we veel hebben gelachen.

De afdeling Gorkum won de 1e prijs, Hoogeveen werd 2e en Voorburg 3e.

De volgende NCBD-streekdag zal in 2018 in het westen worden gehouden.

 

Beste bondsvrienden en anderen,

Afgelopen zaterdag tijdens onze ALV in Rotterdam is medegedeeld dat ons erelid Johan Huisjes ernstig ziek is.

Iedereen heeft haar/zijn naam op de kaart gezet en deze is de volgende dag op de post gedaan.

Helaas, helaas kwam gistermiddag het bericht dat Johan is heen-gegaan.

Hij is 77 jaar geworden.

Wij zijn erg verdrietig en zullen hem gaan missen op bijeenkomsten en vergaderingen.

Langs deze weg danken wij Johan nogmaals voor al datgene voor de NCBD gedaan gedurende een groot aantal jaren

Wij zullen hem bijven herinneren en niet gauw vergeten.

Voor wie zijn vrouw Annemiek en kinderen een condoleance wil sturen, het postadres is: Boerschapslaan 90, 7824 NG Emmen.

Namens het bondsbestuur,

Jan M.Bloemkolk, voorzitter NCBD

 

FRANS SCHAPER †

Op zaterdag 22 april is na een ziekbed van enkele maanden ons lid Frans Schaper op de leeftijd van 76 jaar overleden.

Gedurende 1984 - 1986 was hij korte tijd penningmeester van de bond.  

Doch hij zal bij velen meer bekend zijn als puzzeloom van de bondsbladpuzzels.

De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 29 april in Schiedam.

Namens de NCBD was daarbij ons bestuurslid Hans Maljers aanwezig.

Wij wensen zijn echtgenote Nely en (klein)kinderen sterkte met het verlies van hun man, vader en grootvader.

De NCBD gedenkt hem met ere.

Namens het bondsbestuur, Jan M. Bloemkolk, voorzitter

 

BERT SEGERS †

Op 26 april  jl is op 85-jarige leeftijd plotseling overleden ons lid A.J.(Bert) Segers uit Leidschendam.  

Gedurende de periode 1974 - 1981 vervulde hij de functie van secretaris van de NCBD.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 mei in Voorburg.

Namens het NCBD-bestuur waren Jan Bloemkolk en Hans Maljers aanwezig.

Wij wensen zijn echtgenote Bep, kinderen en (achter)kleinkinderen sterkte met het verlies van hun man, vader en (over)grootvader.

De NCBD gedenkt hem met ere.

Namens het bondsbestuur, Jan M. Bloemkolk, voorzitter