Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 5 Juni, 2019  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

secr.: Gravin Juliana van Stolberglaan 188, 2263 VP Leidschendam

e- mail: voorburg@ncbd.nl

website: www.dientelkander.nl (het werkt niet, maar wordt het eraan gewerkt)

 

Bijeenkomst 3e dinsdagmiddag van de maand (behalve oktober 4e dinsdag),
aanvang 13.30 tot 16.30 uur in: de zaal (Koningskerk) van Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg.


Bijeenkomst in 2019:

18 juni, (uitstapje)

LET OP JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER: geen bijeenkomst (vakantie)

22 oktober,

19 november,

17 december. (kerstviering)