Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 26 Mei, 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Bijeenkomst: 3e dinsdagmiddag van de maand (behalve juni, juli, augustus) aanvang: 13.30 tot 16.30 uur in de zaal (Koningskerk) van Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg.

Bijeenkomst in 2018

Juni, juli en augustus geen bijeenkomst

25 september (4e dinsdag!), 23 oktober (4e dinsdag), 20 november, 18 december

 

secr.: Gravin van Stolberglaan 188, 2263 VP Leidschendam

e-mail: voorburg@ncbd.nl

website: www.dientelkander.nl