Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 12 december 2017  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2017

 

Bijeenkomst: 3e dinsdagmiddag van de maand (behalve juni, juli, augustus) aanvang: 13.30 tot 16.30 uur in de zaal (Koningskerk) van Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg.

Bijeenkomst in 2017

19 december (Wilgenbolduszaal)

Bijeenkomst in 2018

16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei

Juni, juli en augustus geen bijeenkomst

25 september (4e dinsdag!), 23 oktober (4e dinsdaag), 20 november, 18 december

 

secr.: Gravin van Stolberglaan 188, 2263 VP Leidschendam

e-mail: voorburg@ncbd.nl

website: www.dientelkander.nl