Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 12 december 2017  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2017

 

EBEN-HAEZER Hoogeveen

opgericht: 27 november 1948

 

 

 

 

Bijeenkomst 2017:  16 december (kerstfeest)

Bijeenkomst 2018

27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april , 26 mei, 23 juni

juli/augustus vakantie

15 september i.v.m. 3e zaterdag WDD, 27 oktober, 24 november, 22 december (Kerstviering)

Aanvang: 15.15 uur in Gebouw ‘t Oor, van Goghlaan 7, 7901 GK Hoogeveen

Secr. Rembrandtlaan 64, 7606 GN Almelo

e-mail: hoogeveen@ncbd.nl