Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 6 Mei, 2019  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

 

HEBT ELKANDER LIEF Dordrecht, opgericht 1919

Secr: H. Roland Holst-erf 30, 3315 TA Dordrecht

e- mail: dordrecht@ncbd.nl

Bijeenkomst 1e zaterdag van de maand, vanaf 14.00 -17.30/18.00 uur (zaal open om 13.30 uur) in:
Zaal, Brouwersdijk 4, 3314 GR Dordrecht (voorheen zaal Dorswedo)

 

Bijeenkomst in 2019:

1 juni uitstapje,

LET OP JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER: geen bijeenkomst (vakantie)

5 oktober (dovendienst en bijeenkomst),

2 november,

14 december (kerstviering, open om 14.00 uur en kerkdienst om 15.00 uur).