Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 12 december 2017  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2017

 

 

HEBT ELKANDER LIEF Dordrecht, opgericht 1919

Bijeenkomst 1e zaterdag van de maand vanaf 13.00 uur (behalve in juni, juli, augustus en september):

Bijeenkomst 2017

16 december (kerstviering 15.00 tot 21.00  uur)

Aanvangstijd is steeds om 2 uur

Bijeenkomst 2018

3 februari: bijeenkomst 14.00 uur tot 18.00 uur.

3 maart: kerkdienst om 14.30 uur, daarna bijeenkomst en ’s avonds Bingo tot 22.30 uur.

7 april: bijeenkomst 14.00 uur tot 18.00 uur.

5 mei: bijeenkomst 14.00 uur tot 18.00 uur.

Juni: uitstapje.

juli, augustus en september: geen bijeenkomst

6 oktober: kerkdienst om 14.30 uur, daarna bijeenkomst tot 18.00 uur.

3 november: bijeenkomst 14.00 uur tot 18.00 uur.

22 december: kerkdienst om 14.30 uur, daarna kerstviering.

 

In de zaal van: GK  Open Hof, Herschelstraat 27, 3318 VA Dordrecht

Secr: H. Roland Holst-erf 30, 3315 TA Dordrecht

e-mail: dordrecht@ncbd.nl