Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 17 juli 2017  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2017

 

De 12e editie zal worden gehouden op zaterdag 11 november 2017 in de Wittenberg te Zeist.

Thema: wat zou Jezus doen

Belangstellende kunnen zich alvast aanmelden: jocday@gmail.com