Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 20 mei 2017  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2017

 

Steun ons ook!

info in engels

Het bestuur van de NCBD heet u welkom op onze de site.

De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven. 

 

 

Nieuws

*  Foto’s van Bondsdag op 13 mei in Leerdam

*  Caritas op 24 juni 2017 in Renswoude

*  Stadswandeling in oud Delft op woensdag 14 juni 2017 (volgeboekt)

*  Fotoalbum: Streekdag op 22 oktober 2016 in Hoogeveen

*  Fotoalbum: Bondsreis 2016 Riviercruise Luxemburg/Duitsland

*  Nieuwe NCBD project 2016 - 2018

*  Bondslied

*  Nieuws over onze leden

*  Algemeen nieuws

*  Planning "Ons Bondsblad" 2017

Belangrijke agenda in 2017

woensdag 14 juni: Delft - excursie door Oud-Delft

zaterdag 19 augustus tot met 26 augustus - NCBD bondsreis - busreis naar Oostenrijk

Zaterdag 23 september - WDD?

Zaterdag 30 september IDP - NCBD in Ede

 

In een oogopslag

Afd. Almelo: 3 juni en 9 september

Afd. Dordrecht: 7 oktober en 4 november

Afd. Ede: 11 juni en 3 september

Afd. Goes: 14 oktober en 17 december

Afd. Gorinchem: 3 juni en 2 september

Afd. Hoogeveen: 27 mei en 26 augustus

Afd. Leiden: 10 juni en 6 september

Afd. Oldebroek: 16 september en 21 oktober

Afd. Rotterdam: 17 juni en 16 september

Afd. Voorburg: 26 september en 24 of 25 oktober

VACATURE VOORZITTER

Zie uitgebreid informatie

Excursie

Stadswandeling in oud Delft op woensdag 14 juni 2017 (volgeboekt)

Caritas 24 juni 2017

Algemene Leden Vergadering op 18 maart 2017 in Rotterdam.

We hadden een goede opkomst, en de jaarvergadering is prima verlopen. Noteer alvast voor volgend jaar: zaterdag 10 maart 2018, onder voorbehoud in Ede.

 

ALV 2017 001.JPG
2017

Bondsdag op zaterdag 13 mei 2017, Partycentrum ‘’Het Dak’’, Leerdam

FRANS SCHAPER †

Op zaterdag 22 april is na een ziekbed van enkele maanden ons lid Frans Schaper op de leeftijd van 76 jaar overleden.

Gedurende 1984 - 1986 was hij korte tijd penningmeester van de bond.  

Doch hij zal bij velen meer bekend zijn als puzzeloom van de bondsbladpuzzels.

De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 29 april in Schiedam.

Namens de NCBD was daarbij ons bestuurslid Hans Maljers aanwezig.

Wij wensen zijn echtgenote Nely en (klein)kinderen sterkte met het verlies van hun man, vader en grootvader.

De NCBD gedenkt hem met ere.

Namens het bondsbestuur, Jan M. Bloemkolk, voorzitter

 

BERT SEGERS †

Op 26 april  jl is op 85-jarige leeftijd plotseling overleden ons lid A.J.(Bert) Segers uit Leidschendam.  

Gedurende de periode 1974 - 1981 vervulde hij de functie van secretaris van de NCBD.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 mei in Voorburg.

Namens het NCBD-bestuur waren Jan Bloemkolk en Hans Maljers aanwezig.

Wij wensen zijn echtgenote Bep, kinderen en (achter)kleinkinderen sterkte met het verlies van hun man, vader en (over)grootvader.

De NCBD gedenkt hem met ere.

Namens het bondsbestuur, Jan M. Bloemkolk, voorzitter